Ładowanie...

Kurs manualnych technik mięśniowo-powięziowej mobilizacji

Propozycja kursu pierwszego

Kurs manualnych technik mięśniowo-powięziowej mobilizacji, dedykowany dla studentów fizjoterapii i szkół policealnych masażu rozpoczynających przygodę z fizjoterapią i masażem.

Zdobycie umiejętności metodycznego wykonywania mobilizacji tkanek w podstawowych jednostkach chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji narządu ruchu, zdobycie umiejętności metodycznego wykonania w poszczególnych obszarach ciała ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanego chwytu, zdobycie niezbędnych podstaw z diagnostyki testowej narządu ruchu oraz wykorzystania pozycji antalgicznych, zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologicznych i patologicznych reakcji organizmu na bodźcowanie tkanek miękkich.

Zdobycie umiejętności doboru metodyki, siły i rodzaju chwytów w zależności od wieku i dysfunkcji pacjenta, zdobycie podstawowej wiedzy na temat technik stosowanych w odnowie biologicznej sportowca, zdobycie umiejętności rozpoznawania punktów spustowych i ich niwelowania z zastosowaniem różnych technik na przykładzie 20 mięśni.
Liczba godzin lekcyjnych: 30 -3 dni Sugerowana cena: 1000 - zł. liczba uczestników: od 10 do 16

  • Część teoretyczna 5h: Budowa, cechy charakterystyczne i funkcje neuronu, koncepcja budowy układu ścięgnisto-mięśniowego wg Czernego, sterowanie napięciem mięśniowym, łuk odruchowy i funkcje receptorów, charakterystyka zjawiska bólu, patologie krążka międzykręgowego, podstawy oceny usg układu ścięgnisto-mięśniowego na potrzeby terapii, techniki manualne punktów spustowych oraz zaburzeń tensegracyjnych, testy różnicowe dla wybranych dysfunkcji narządu ruchu, pozycje antalgiczne w terapii oraz wykorzystanie kombinacji skurczów ekscentryczno-koncentrycznych w terapii, wskazania i przeciwwskazania do terapii , rodzaje przyborów stosowanych terapii tkanek miękkich
  • Część praktyczna 25h: Charakterystyka funkcji i dysfunkcji najważniejszych grup mięśniowych, analiza zdarzeń łańcuchowych tensegracyjnych zgodnie z założeniami Simons&Travel Academy, techniki manualne w leczeniu zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych, protokoły manualnego postępowania przy następujących zespołach:
  • zespoły dyskopatyczne kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, zespoły dysfunkcji stożka rotatorów, leczenie podczas DOMS z wykorzystaniem manualnego drenażu limfatycznego wg dr. Asdonka, zespół ITB, chondromalacje i konflikt rzepkowo-udowy, zespoły zaburzeń zwianych z patologią rozcięgna podeszwowego, zespoły bólowe głowy na tle zaburzeń szczytowo-potylicznych, sucha igłoterapia, prezentacja technik i wykorzystanie narzędzi do pracy z powięzia i punktami spustowymi.